ALIŞ SATIŞ
DOLAR 12.6595 12.6823
EURO 14.2793 14.305

YAĞLI KÜKÜRT

Genel olarak 45 micron toz kükürt ile %1 ve/ veya %4 beyaz yağ karışımı ile üretilmekte olsa da, Firmalarımızın isteği(reçetesi)doğrultusunda karışımlar hazırlayabilmekteyiz.

Kauçuk hamuru üretiminde VULKANİZASYON;

Tek tek kauçuk (polimer) moleküllerinin, kimyasal çapraz bağlantılar (kükürtten) yoluyla üç boyutlu birbirine bağlı (polimer) zincirler ağına dönüştürüldüğü bir çapraz bağlama işlemidir.
Vulkanizasyon süreci 1839'da keşfedildi ve bu keşiften sorumlu kişiler ABD'de Charles Goodyear ve İngiltere'de Thomas Hancock idi. Her ikisi de Doğal Kauçuk için bir vulkanizasyon sistemi olarak Kükürt ve Beyaz Kurşun kullanımını keşfetti. Bu keşif, dünya ekonomisinin ilerlemesi için büyük bir teknolojik atılımdı.
Kauçukların tek başına kükürt ile vulkanizasyonu son derece yavaş ve verimsiz bir işlemdir. kimyasal reaksiyon kükürt ve Kauçuk Hidrokarbon arasında esas olarak C = C'de (çift bağ) oluşur ve her çapraz bağ 40 ila 55 kükürt atomu gerektirir (hızlandırıcının yokluğunda). İşlem 140°C'de yaklaşık 6 saat sürer Herhangi bir üretim standardına göre ekonomik olmayan tamamlama için. Bu şekilde üretilen vulkanizatlar oksidatif bozulmaya son derece yatkındır ve pratik için yeterli mekanik özelliklere sahip değildir. kauçuk uygulamaları. Bu sınırlamalar, hızlandırıcıların icatlarıyla aşıldı. kauçuk bileşik formülasyonlarının bir parçası ve ayrıca Ar-Ge konuları haline geldi.


Mikronize edilmiş kükürt ün uçuculuğunu gidermede yağlandırma büyük önem içermektedir. Yağlı kükürt vasıtasıyla hem açık hem kapalı sistemlerde kullanım kolaylığı sağlanmaktadır.
© 2021 · ODES Kükürt